ÁSZF

Vásárlás, fizetés, szállítás, garancia /ÁSZF
Vásárló:
Aki a Szolgáltató Internetes Szolgáltatását igénybe veszi, azaz a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut vásárol, illetve Szolgáltató internetes felületét használja.

Webáruház üzemeltető:

Amiga Systech Kft

Székhely 2094 Nagykovácsi, Vaddisznó utca 1
Posta (szállítási) cím: 2094 Nagykovácsi, Vaddisznó utca 1
Adószáma: 24350859113
Nyilvántartási szám: 21453501
Bankszámlaszám:10104105-45926500-01005009

2.) A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya
A, A Szolgáltató az Internetes Vásárlási szolgáltatás Vásárlási feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az internetes vásárlási szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit, és egyéb Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
B, A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyar Köztársaság bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát.
C, A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján ad tájékoztatást. A Szolgáltató jelen szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának közzétételétől számított 8 nap elteltével lépnek hatályba. A közzététel ezen internetes felületen kell hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az internetes vásárlási szolgáltatást biztosítja.
3.) Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére
A, A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek, és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz a szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek.
B, Jelen szerződésben Vásárlónak a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személynek minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerződés elfogadásának minősül.
C, A szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.
D, A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-illetve jó hírnév vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és az Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.
E, A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes.
F, A Szerződés a Szolgáltató internetes felületén a Vásárlási feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja.
G, A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelések maximum 100.000.000 Ft-ig fizethetőek a Fizetési feltételek alapján, az ezt meghaladó értékű rendelések egyedi elbírálás alá kerülnek.
H, A Szolgáltató internetes felületén történő regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléséhez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.
4.) Szállítási feltételek:
A, A Szolgáltató internetes felületén megrendelt összes termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak:

A Vásárló részére megrendelt árut postai kézbesítéssel szállítjuk: Előreutalás esetén ajánlott levélként, vagy hagyományos csomagként ha megfelel a Vásárlási feltételeknek. A postai kézbesítés költségének egy részét átvállaljuk és a honlapon feltüntetett névleges díjat fizet a Vásárló. Csomagolási díjat nem számolunk fel.

A termékek közvetlenül a fehérneműt gyártó cégtől kerülnek megrendelésre. A termék készlet folyamatos változása miatt, esetlegesen nem teljesíthető megrendelések is előfordulhatnak.

Házhoz szállítás az egész ország területére érvényes, szállítási címként szerepelhet lakás, vagy akár munkahely címe is, az a Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A megrendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani! Külföldi szállítási vagy számlázási cím esetén a Vásárlási feltételek 3,E. pontjában leírtak érvényesek.

Szállítási határidő: 3 munkanap
5.) Fizetési feltételek

Fizetési módok:

Utánvételes fizetés: a postai futárnál átvételkor.

Banki készpénzes befizetés: A legegyszerűbb és leggyorsabb módja az áruérték kifizetésének! Ha az Ön lakóhelyén vagy munkahelyén van Budapest Bank bankfiók, akkor helyben be tudja fizetni a megrendelt áru értékét a helyi Budapest Bank bankfiókban: csak két adatra lesz szüksége:
bankszámlaszám: 10104105-45926500-01005009
kedvezményezett: Amiga Systech Kft.

Banki átutalás: Kérjük, hogy a megrendelés értékét banki átutalással küldje el:
Bank: Budapest Bank

Bankszámlaszám: 10104105-45926500-01005009
Kedvezményezett: Amiga Systech Kft.

Bármilyen fizetést is választ, Kérjük, hogy a megjegyzés rovatba írja be a megrendelő nevét és a megrendelés azonosítóját, melyet a visszaigazoló levél tartalmaz.

6, A Vásárló jogai és kötelezettségei
2014 Június 13-tól a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet alapján az elállási jog időtartama 14 napra nő. Viszont az elállás gyakorlása jobban szabályozott.

  • elállási /felmondási nyilatkozatot kötelező kitölteni,
  • a vásárló elállási esetén 14 napon belül köteles a terméket feladni az eredeti sérülésmentes csomagolásában számlával,
  • a 29. § világosan kimondja, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát zárt csomagolású higiéniai termékek esetében, amennyiben azt már felbontotta.
  • Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik.
  • A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vásárló a csomagot átvette. Kérjük, hogy a csomag visszaküldése előtt e-mailben egyeztessen velünk!

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ( Online Internet Shop )

A regisztráció során megadott személyes adatait rögzítjük. Az Adatvédelmi törvény értelmében személyes adatait a klimasystech.hu a megrendelés teljesítéséhez, ajánlati listák összeállítására, hírlevél küldésre használja fel. Adatait addig használjuk fel folyamatosan, amíg Ön nem kéri azok törlését nyilvántartásunkból. Minden vásárlónak joga van elérni és helyesbíteni bármely, akár az összes általa megadott személyes adatot. Cégünk semmilyen formában nem vállal felelősséget az esetleges hibás adatokért.

Szerzői jog

A szerzői és egyéb jogok megsértése vagy e szerződés megszegése esetén jogi eljárás indul a jogsértővel szemben. A weboldal használatával a Felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása jogsértésnek minősül. (kivételt képeznek a videok amik megtalálhatóak a www.youtube.com oldalon)